• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

27. septembar 2023.

Počinju geološka istraživanja zbog izgradnje magistralnog gasovoda

Za potrebe izgradnje planiranog magistralnog gasovoda MG-14, čiji je Investitor JP „Srbijagas“, na teritoriji Grada Vranja, kroz katastarske opštine: Panevlje, Prevalac, Korbevac, Bujkovac, Vranjska banja, Kumarevo, Bresnica, Suvi Dol, Toplac i Đukovac, biće izvedena detaljna inženjersko-geološka i geotehnička istraživanja.

Ona će biti sprovedena za potrebe utvrđivanja uslova za izgradnju predmetnog gasovoda, kao i za prikupljanje odgovarajuće tehničke dokumentacije za projektovanje. U periodu od 2. oktobra do 30. novembra 2023. godine, radiće se bušotine prečnika 10cm i dubine 2 do 6m, koje su u skladu sa Rešenjem Ministarstva rudarstva i energetike.

Istraživanja će biti izvedena u okviru istražnog prostora V-1485, na teritoriji Grada Vranja, čije su koordinate prelomnih tačaka grafički prikazane u Prilogu 1, a tabelarno u Prilogu 2.

 


NAJNOVIJE VESTI

26. februar 2024.
Na Pedagoškom fakultetu u Vranju danas se održava Deveti Dan nauke i inovacija, a u okviru nacionalnog projekta koji...