• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

10. oktobar 2011.

Počela podela besplatnih sadnica zimzelene smrče

Proteklog vikenda, u gradskom Zavodu za poljoprivredu, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, izvršena je raspodela prvih besplatnih sadnica zimzelene smrče. Na osnovu Uredbe nadležnog ministarstva, zainteresovani poljoprivredni proizvođači dobili su po 2.000 sadnica po hektaru zemljišta. „U subotu je stigla polovina od predviđenih 130.000 sadnica za ovu godinu, u skladu sa predviđenim planom ozelenavanja površina bez vegetacije“, kaže pomoćnik gradonačelnika Srđan Vasiljević. „Jako je važno voditi računa o pošumljavanju goleti i uređenju poljoprivrednih zemljišta i ova akcija će biti nastavljena“, istakao je Vasiljević.