• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

2. april 2024.

Održana sednica Gradskog veća

Na 13. sednici Gradskog veća kojom je predsedavao gradonačelnik dr Slobodan Milenković između ostalog, razmatran je i usvojen Nacrt Odluke o izmeni i dopuni odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova i zaseoka na teritoriji grada Vranja. Takođe, članovi Gradskog veća prihvatili su Izveštaj o radu za 2023. i Program rada za 2024. godinu Saveta za bezbednost saobraćaja na teritoriji grada Vranja. Takođe, usvojeni su Lokalni operativni plan odbrane od poplava za vode drugog reda u 2024. godini i Predlog rešenja o imenovanju Komisije za dodelu sredstava za finansiranje projekata iz oblasti kulture, po konkursu za finansiranje projekata iz oblasti kulture, sredstvima iz budžeta grada Vranja za 2024. godinu. Na današnjoj sednici prihvaćeni su i Predlog Rešenja o izmeni rešenja o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Vranja, Predlog Rešenja o obrazovanju Organizacionog odbora  manifestacije ,,Vranjsko sportsko leto 2024“ i Predlog o prodaji proizvoda povodom obeležavanja uskršnjih praznika. U skladu sa ovim predlogom prodaja se dozvoljava na trotoaru ispred zgrade Telekoma (stara Pošta), u periodu od 22.04.2024. do 05.05.2024. godine, po ceni od 122 dinara po metru kvadratnom. Prodaja tekstilne robe i ostale robe široke potrošnje nije dozvoljena. Takođe, usvojena je Odluka o oslobađanju troškova održavanja grobnih mesta za pale borce, kao i Tekst javnog poziva za učešće u javnoj raspravi za Lokalni akcioni plan za prevenciju i borbu protiv vršnjačkog nasilja na teritoriji Grada Vranja za period  2024-2026. Tekst javnog poziva biće objavljen na sajtu Grada u periodu od 04.04.2024. do 18.04.2024. Svi zainteresovani mogu podneti svoje predloge i  sugestije  na Nacrt Lokalnog akcionog plana za prevenciju i borbu protiv vršnjačkog nasilja lično u pisarnici Gradske uprave, ul. Kralja Milana 1 ili putem mejla koji će biti naznačen u javnom pozivu. Javna rasprava će biti održana 22. aprila u sali Načelstva.