• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

22. april 2024.

Održana Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za prevenciju i borbu protiv vršnjačkog nasilja

U sali Načelstva održana je Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za prevenciju i borbu protiv vršnjačkog nasilja grada Vranja, za period od 2024. do 2026. godine. Predsednica Lokalne mreže za borbu protiv vršnjačkog nasilja i predsednica Skupštine grada Zorica Jović, naglasila je da su na ovu javnu raspravu bili pozvani svi građani, roditelji, učenici, predstavnici svih relevantnih ustanova i institucija, kako bi dali svoje predloge i sugestije. „Nakon javne rasprave, svi predlozi će biti razmotreni na sastanku Lokalne mreže za prevenciju i borbu protiv vršnjačkog nasilja koja se bavi izradom ovog Akcionog plana. Ovaj strateški dokument je detaljan, obuhvaćene su sve mere i aktivnosti po pitanju prevencije, koja je najbitnija u delovanju i sprečavanju vršnjačkog nasilja. Očekujemo da će sve procedure biti završene do juna, i da će se ovaj dokument tada naći pred odbornicima Skupštine. Nadam se da će primena Akcionog plana za borbu protiv vršnjačkog nasilja početi u novoj školskoj godini“, istakla je predsednica. Članica radne grupe za izradu nacrta Lokalnog akcionog plana za prevenciju i borbu protiv vršnjačkog nasilja Danijela Milosavljević istakla je da je Gradska uprava u saradnji sa Kancelarijom za mlade  i sistemom obrazovanja još pre izrade Akcionog plana organizovala preventivne radionice. „Ovaj plan će omogućiti da sve relevantne institucije deluju jedinstveno kada je u pitanju vršnjačko nasilje. Ovakav strateški dokument je potreban i neophodan, s obzirom na dešavanja u školama i van škola i nadam se da će zahvaljujući njemu ovaj problem biti preupređen, a kada se javi i rešavan pravovremeno i na adekvatan način“, rekla je gradska većnica. Predlozi koji su izneti od strane učesnika ove javne rasprave biće razmotreni i uzeti u obzir prilikom izrade konačnog predloga Lokalnog akcionog plana.

Na javnoj raspravi je učestvovao i gradski većnik za sport, obrazovanje i verske zajednice Nenad Đorđević, kao i koordinator Kancelarije za mlade Luka Trajković.