• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

18. novembar 2011.

Održana 94. sednica Gradskog veća. Bez povećanja lokalnih komunalnih taksi.

Na 94. sednici Gradskog veća usvojen je Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke  o lokalnim komunalnim taksama. Prema rečima člana Gradskog veća Branimira Stojančića, Nacrt odluke sadrži sve sugestije privrednika sa prethodno održane javne rasprave, tako da se u 2012. godini ne očekuje povećanje taksi. Odluka predviđa i stimulaciju onih privrednika koji zadrže postojeći broj zaposlenih u sledećoj godini u vidu smanjenja lokalne komunalne takse i to za 10%, dok je smanjenje od 15% predviđeno za privrednike koji uvećaju broj zaposlenih. Usvojeni su i Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke  o lokalnim administrativnim taksama, Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke  o naknadama za usluge koje vrši Gradska uprava grada Vranja, kao i Nacrt Odluke o izmeni Odluke o komunalnom uređenju grada Vranja, koji proširuje nadležnost JKP „Komrad“ na pojedina sela i gradsku opštinu Vranjska Banja. Usvojeni su i Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke  o kriterijumima i merilima za utvrđivanje i obračun naknade za uređivanje  građevinskog zemljišta i zakupnine za zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini, Nacrt Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje  životne sredine grada Vranja, Nacrt Odluke o javnim česmama na teritoriji grada Vranja, Nacrt Odluke o izmeni Odluke o uslovima i načinu poveravanja  obavljanja komunalne delatnosti  - lokalnog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Vranja, kao i Izveštaj o stanju u vranjskom sportu, uz konstataciju da, uprkos kritikama, vranjski sport beleži zavidne rezultate. Članovi Veća usvojili su i Predlog Odluke o određivanju turističkih zona grada Vranja, Predlog Odluke o određivanju turističkih zona Gradske opštine Vranjska Banja, kao i Rešenje o obrazovanju Komisije za nabavku i raspodelu steonih junica, Tima za ocenu grla i Tima za raspisivanje opštih uslova za konkurisanje po pozivu. Usvojeni su i Program i budžet manifestacije „Memorijal Bakija Bakić“, koja će biti 28. novembra. Prema rečima Branimira Stojančića, planirano je da sednica Skupštine grada bude održana 6. decembra.

 


NAJNOVIJE VESTI

20. april 2024.
Na inicijativu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja danas je u Sportskoj hali u Vranju organizovana podela...