• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

2. novembar 2012.

Novo radno vreme za zaposlene u organima Grada Vranja

Radno vreme za sve zaposlene koji rade u organima Grada Vranja od ponedeljka 5.novembra počinje u 7 i 30, a završava se u 15,30 časova, što je u skladu sa Odlukom o rasporedu radnog vremena u organima Grada Vranja donetoj na osnovu Zakona o radnim odnosima u državnim organima i Zakona o radu.Za zaposlene u Sekretarijatu za komunalnu policiju i Službi za zajedničke poslove radno vreme biće organizovano  u smenama zbog specifičnosti poslova, koji obavljaju.Zaposleni u organima Grada koristiće pauzu u trajanju od 30 minuta, i to u vremenu od 9 do 9,30.