• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

28. mart 2023.

Neophodni oprez i preventiva u suzbijanju afričke svinjske kuge

Usled pojave zarazne bolesti afrička svinjska kuga Gradski štab za vanredne situacije preduzeo je mere za praćenje epidemiološke situacije na teritoriji grada Vranja i eventualno delovanje ukoliko dođe do pojave slučajeva ove zarazne bolesti. Gradski štab za vanredne situacije uputio je apel i lovačkim udruženjima i poljoprivrednim gazdinstvima da preduzmu sve preventivne mere u skladu sa Pravilnikom o merama za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti afrička kuga svinja. Takođe, doneta je i preporuka kojom se Upravi za veterinu, Veterinarskoj inspekciji u Vranju, preporučuje da pojača kontrolu na zaraženim i ugroženim područijima i šalje Gradskom štabu za vanredne situacije Grada Vranja redovne izveštaje o situaciji na terenu, a štab će shodno tome donositi nove mere.