• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

24. maj 2023.

Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost

Gradska uprava obaveštava građane i građanke grada Vranja da je u toku izrada Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost grada Vranja. Grad Vranje u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) počinje sprovođenje ispitivanja – ankete javnosti u cilju unapređenja svog postupanja u politikama rodne ravnopravnosti. Aktivnost se sprovodi u okviru projekta „Održive usluge na lokalnom nivou“ koji podržava Vlada Švedske.

Upitnik sadrži pitanja koja se odnose na temu rodne ravnopravnosti, sa ciljem da se stekne uvid u potrebe i probleme žena na teritoriji grada Vranja.

Upitnik je anoniman. Gradska uprava poziva građane i građanke da popune upitnik koji mogu preuzeti  u Uslužnom centru Gradske uprave grada Vranja (Vranje, Kralja Milana 1, šalter broj 1), u objektima mesnih zajednica i u ambulantama Doma zdravlja u svim naseljenim mestima na teritoriji grada Vranja.

Upitnik se može popuniti i elektronski na zvaničnoj internet stranici grada Vranja na linku: https://forms.office.com/e/HQDG57ERHd

Upitnik je dostupan i na fejsbuk stranici grada Vranja.

Gradska uprava poziva sve zainteresovane da se aktivno uključe u nastanak ovog važnog akta za sve stanovnike naše lokalne zajednice. Elektronski upitnik će biti dostupan za popunjavanje do 20. juna 2023. godine.

Dodatne informacije u vezi sa ispitivanjem mogu se dobiti i putem telefona 064/85 90 838 ili imejla tivanovic.kler@yahoo.com