• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

1. novembar 2012.

"Kućni red u stambenim zgradama"

Sekretarijat komunalne policije izradio je plakat - poster "Kućni red u stambenim zgradama", u okviru kampanje edukacije građana o njihovim pravima i obavezama, u skladu sa Odlukom o kućnom redu u stambenim zgradama na teritoriji grada Vranja. Plakat sadrži najbitnije članove iz Odluke sa brojevima telefona javnih preduzeća, inspekcijskih službi i komunalne policije, putem kojih stanari zgrada mogu da prijave sve nepravilnosti koje se tiču reda u stambenim zgradama.