• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

18. septembar 2012.

Kancelarija za mlade akreditovana za “Evropski volonterski servis”

U sklopu programa Evropske komisije „Mladi u akciji“, Kancelarija za mlade Vranje je uspešno završila akreditaciju za komponentu programa “Evropski volonterski servis”. Na taj način, ova organizaciona jedinica Gradske uprave Vranje, postala je peta Kancelarija za mlade u zemlji koja je zadovoljila sve standarde i dobila zvanično odobrenje akreditacionog centra u Sloveniji da, kao “sending” organizacija, svojim mladim aktivistima, uzrasta od 16 – 30 godina, pruži priliku da putuju u druge zemlje Evrope i da u partnerskim organizacijama rade na projektima u čijem su osmišljavanju i sami učestvovali.