• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

17. septembar 2012.

Jedinstveni šalter će olakšati uslove za pokretanje biznisa

U Vranju je održan sastanak rukovodstva Grada sa direktorima javnih preduzeća i ustanova, na kome je bilo reči o osnivanju "Jedinstvenog šaltera" („One stop shop - OSS“) čiji će rad, primenom različitih modela, u značajnoj meri ubrzati proces izdavanja građevinskih dozvola. Prema rečima konsultanata iz EU PROGRES-a, "Jedinstveni šalter" će predstavljati mehanizam brže komunikacije između javnih preduzeća i građana, odnosno investitora. Na sastanku je bilo reči i o potpisivanju Protokola o saradnji između grada Vranja i gradskih javnih preduzeća, kojim će se regulisati prava i obaveze zainteresovanih strana na implementaciji projekta. Protokol, između ostalog, predviđa sublimaciju svih neophodnih uplatnica nadležnih javnih predzeća, koje će građani dobiti na samom "Jedinstvenom šalteru", kako bi se ubrzale procedure i rokovi, odnosno olakšali uslovi za privlačenje novih investitora. Sve aktivnosti do formiranja Jedinstvenog šaltera biće finansirane od strane Evropske unije i Vlade Švajcarske, kroz Program evropskog partnerstva sa opštinama – EU PROGRES.