• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

21. septembar 2012.

Izrada plana za borbu protiv korupcije

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) iz Beograda, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, realizuje projekat pod nazivom „Izrada plana za borbu protiv korupcije za Grad Vanje“. Rezultat ovog projekta će biti Lokalni plan za borbu protiv korupcije koji će biti usvojen na sednici Skupštine grada, kao osnov za održivu borbu protiv korupcije, pre svega, u pogledu prevencije i edukacije, na lokalnom nivou. Tim povodom, u maloj sali Skupštine Grada održan je još jedan sastanak Radne grupe za izradu plana, na kome je bilo reči o izradi Mape antikoruptivnog aktivizma koja će predstavljati osnov za dalji rad na Lokalnom planu za borbu protiv korupcije.