• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

20. jul 2011.

Izrada kapitalnog budžeta

Predstavnice Projekta MSP IPA 2007 sa kojim je Grad Vranje potpisao Memorandum o razumevanju o izradi kapitalnog budžeta, boravile su u Vranju. Prema rečima Dragana Spirića, pomoćnika gradonačelnika Vranja, na prvom sastanku je bilo reči o imenovanju timova koji će raditi na izradi kapitalnog budžeta, koordinaciji procesa i utvrđivanju vremenskih okvira. Suzana Kaso, ključni ekspert i koordinator komponente za oblast opštinskih finansija, rekla je da je cilj projekta upoznavanje građana sa načinama trošenja javnih sredstava i procesom izrade kapitalnog budžeta. „Projektne aktivnosti sprovode se u nekoliko opština u Srbiji i karakteriše ih entuzijazam i zainteresovanost nadležnih za nove alate u procesu izrade budžeta“, istakla je Suzana Kaso.