• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

28. maj 2024.

Digitalizacija predmeta u okviru ePisarnice Gradske uprave

U skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave i Uredbom o klasifikaciji dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja, u prethodnom periodu Gradska uprava u Vranju izvršila je popis poslova koji je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu upisala u Katalog potupaka. Grad Vranje podržao je digitalizaciju poslova Pisarnice i stvorio uslove za nesmetan rad ePisarnice.

ePisarnica će omogućiti digitalizaciju svih predmeta koji se obrađuju u Gradskoj upravi Grada Vranja, kao i digitalnu korespondenciju sa strankama u postupku.

„U potpunosti smo spremni za implementaciju novog sistema kancelarijskog poslovanja“, rekao je načelnik Gradske uprave Dušan Aritonović.


NAJNOVIJE VESTI

19. jul 2024.
U okviru "Vranjskog sportskog leta 2024", u nedelju 21. jula, biće održana Biciklijada, manifestacija koja je u prvoj godini...