• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

1. novembar 2011.

Budžet za 2012. godinu preko 2 milijarde dinara

Na 93. sednici Gradskog veća, usvojeni su Izveštaji o izvršenju budžeta grada Vranja za period januar-jun i januar-septembar 2011. godine, Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o  budžetu grada Vranja za 2011. godinu, kao i Nacrt Odluke o budžetu grada Vranja za 2012. godinu. Pomoćnik gradonačelnika Dragan Spirić je rekao da je u periodu do septembra 2011. godine, ostvarenje prihoda u visini od 85% i istakao manjak transfernih sredstava iz republičkog budžeta od 159 miliona dinara po osnovu tzv. „obračunskog trasnfera“  kao jedan od razloga za Rebalans budžeta za 2011. godinu. Spirić je dodao i da projektovani budžet za 2012. godinu u visini od preko 2 milijarde dinara.  Usvojeni su i Nacrt Plana  generalne regulacije zone „2“ u Vranju, Nacrt Odluke o pristupanju akustičnog zoniranja teritorije Grada Vranja, Izveštaj o realizaciji programa Lokalnog plana akcije na polju invalidnosti za 2010. i  2011.godinu, Izveštaj o stanju u oblasti snabdevanja stanovništva vodom  za piće grada Vranja za period 01.01.-30.09.2011. godine, Izveštaj o funkcionisanju prevoza na teritoriji grada Vranja, kao i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji poslova Gradske uprave grada Vranja. Pravilnikom je predviđen prijem 10 pripravnika za obavljanje staža u Gradskoj upravi Grada Vranja.


NAJNOVIJE VESTI

15. jul 2024.
Ovogodišnja jubilarna 20. po redu manifestacija „Dani Vranja”, biće održana od 28. do 31. avgusta. Najpre će prvog dana, u...