• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

4. avgust 2011.

50.000 izabranih će raditi na popisu stanovništva

Na javni poziv za učešće u popisu stanovništva, u svojstvu opštinskog ili gradskog instruktora, prijavilo se 29.654 lica, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS). Konkurs je trajao od 5. do 31. jula, a popisne komisije objaviće najkasnije do 10. avgusta, na vidnom mestu u svojim prostorijama, listu potencijalnih opštinskih i gradskih instruktora. RZS je najavio da će tokom popisa stanovništva, od 1. do 15. oktobra, angažovati više od 50.000 popisivača, instruktora, kontrolora i supervizora.