• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Privreda

Privreda

Prema podacima Agencije za privredne registre https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/ na teritoriji grada Vranja u 2022.godini je 1.119 aktivnih privrednih društava i 2.640 aktivnih preduzetnika.

Podaci u periodu 2019-2022. ukazuju na trend porasta broja privrednih subjekata (privrednih društava i preduzetničkih radnji), na teritoriji grada Vranja (sa Gradskom opštinom Vranjska Banja).

U strukturi privrede dominira MSP sektor, sa većom zastupljenošću tradicionalnih industrijskih grana – proizvodnja nameštaja, tekstilna industrija, industrija obuće, mašinska industrija, prehrambena industrija itd.

Značajan faktor daljeg razvoja privredne strukture i rasta broja privrednih subjekata je i uspostavljanje i infrastrukturno opremanje Slobodne zone u Bunuševcu, sa preko 100ha grinfild lokacija u vlasništvu grada Vranja, dok je braunfild kapacitet površine oko 48.000m2 u okviru Jumka, u nadležnosti Republičke direkcije za imovinu.

Poslovanje u režimu slobodne zone obuhvata čitav niz carinskih, fiskalnih, finansijskih, logističkih i administrativnih olakšica za poslovne subjekte u režimu slobodne zone.

Slobodnom zonom upravlja Privredno društvo „Slobodna zona Vranje“ http://www.freezonevranje.com/ 

Jedan od strateških prioriteta grada Vranja je dalji razvoj privredne strukture, sa posebnim osvrtom na preduzeća zasnovana na znanju i novim tehnologijama.

Privlačenje investitora i otvaranje novih radnih mesta podrazumeva jednak tretman domaćih i stranih investitora.

Paket podrške investitorima obuhvata finansijske i nefinansijske podsticaje na lokalnom i nacionalnom nivou.

Grad Vranje je određenim odlukama Skupštine grada predvideo oslobađanja za investitore koji otvaraju nova radna mesta. Određene mere podrške otvaranju novih radnih mesta su obuhvaćenje i Lokalnim akcionim planovima zapošljavanja grada Vranja.

Potencijalnim  investitorima su na raspolaganju i sredstva na nacionalnom nivou, preko Ministarstva privrede https://privreda.gov.rs/ kao i Razvojne agencije Srbije – RAS https://ras.gov.rs/podrska-investitorima/zasto-srbija/podsticaji-za-investiranje.

Nacionalna služba za zapošljavanje, u skladu sa Strategijom zapošljavanja i Akcionim planom za sprovođenje Strategije zapoljšavanja u Republici Srbiji, realizuje mere aktivne politike zapošljavanja na godišnjem nivou. https://www.nsz.gov.rs/

Fond za razvoj Republike Srbije, kroz različite kreditne linije, obezbeđuje potrebna sredstav za privredne subjekte na teritoriji Srbije. https://fondzarazvoj.gov.rs/cir

Poseban segment podrške lokalne samouprave se ogleda u uslugama u vezi preduzetničkih radnji taksi prevoza i ugostiteljstva. Zainteresovani građani mogu registrovati svoju preduzetničku radnju direktno u Agenciji za privredne registre, uključujući on-line servise na https://www.apr.gov.rs/registri/preduzetnici.2047.html ili pak iskoristiti podršku nadležnog lica u Odeljenju za privredu i ekonomski razvoj u pripremi i slanju potrebne dokumentacije APR-u, kako za potrebe osnivanja preduzetničke radnje, ali i za druge statusne promene.

U Odeljenju za privredu i ekonomski razvoj se obavljaju i aktivnosti vezane za taksi prevoz – odobrenja, dozvole i rešavanje po ostalim zahtevima stranaka.

 

+381 17 402 379 Dubravka Trajković, rpreduzetnika@vranje.org.rs


Privreda