• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

KLER

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER) je otvorena u saradnji sa USAID-om, u okviru programa MEGA, u septembru 2006.godine, sa primarnim ciljem da se na jednom mestu obezbedi podrška novim i postojećim investitorima od strane lokalne samouprave, kao i da se kontinuranim razvojnim aktivnostima doprinese unapređenju poslovnog okruženja na teritoriji grada.

Upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem podrazumeva, između ostalog, i kreiranje ili preuzimanje različitih baza podataka koje obuhvataju relevatne socio-ekonomske indikatore za grad Vranje, izradu i dostavu statističkih izveštaja za potrebe Republičkog zavoda za statistiku, bazu podataka raspoloživih investicionih lokacija, pravnog okvira relevantnog za investiranje, kao i pripremu i implementaciju različitih razvojnih projekata, strateških dokumenata i akcionih planova.

Veoma je važan stalan kontakt sa ministarstvima Republike Srbije, razvojnim agencijama, međunarodnim organizacijama i razvojnim programima, privrednim subjektima, građanima i ostalim razvojnim  akterima. Grad Vranje je, između ostalog i višestruki dobitnik priznanja Fajnenšel Tajmsa – FDI Magazina, u kategorijama isplativost ulaganja investitora i postojanje strategije za privlačenje direktnih investicija.

Promovisanje investicionih potencijala grad podrazumeva direktan kontakt sa investitorima, razvojnim agencijama i programima, ali i korišćenje savremenih informatičkih alata za vizuelizaciju i lakšu distribuciju svih relevatnih iformacija o investicionim lokacijama na teritoriji grada Vranja. Kontakt sa potencijalnim investitorima, pružanje potrebnih informacija i podrške u skladu sa zakonom je važna kako u pred-investicionoj fazi, tako i u fazi investicionoj fazi, sa posebnim osvrtom na tzv. “after care” za postojeće investitore.

Poseban segment podrške zapošljavanju, odnosno otvaranju novih radnih mesta predstavlja planiranje i sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa Lokalnim akcionim planovima zapošljavanja. Saobrazno potrebama tržišta rada realizuju se mere aktivne politike zapošljavanja usmerene na različite kategorije nezaposlenih lica (stručna praksa, javni radovi, subvencije za samozapošljavanje, subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, program obuka na zahtev poslodavca itd)

 U Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, privredni subjekti i kao i zainteresovani građani mogu dobiti informacije u vezi aktuelnih konkursa, važeće legislative i aktivnosti lokalne samouprave, nacionalne vlasti i međunarodnih organizacija u oblasti zapošljavanja, samozapošljavanja i ukupne podrške privredi.

Važan segment rada Kancelarije predstavljaju i poslovi u oblasti turizma, koji između ostalog, obuhvataju i rešavanje u upravnom postupku u oblasti kategorizacije ugostiteljskih objekata, vođenje baza podataka sa posebnim osvrtom na Centralni informacioni sistem u oblasti turizma – CIS, učestvovanje u strateškom planiranju, upravljanju projektima u oblasti turizma kao i promovisanje grada i turističkih potencijala Vranja.

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je sistematizovana u okviru Odeljenja za privredu i ekonomski razvoj.

Rukovodilac Odeljenja za privredu i ekonomski razvoj
+381 17 414 574 Nataša Trajković natasa.trajkovic@vranje.org.rs


Koordinator Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj je diplomirani ekonomista, Boban Stanković

Kontakt detalji:
+381 17 402 314 
Boban Stanković   privreda@vranje.org.rs
Jasmina Petrović  ekrazvoj@vranje.org.rs
Ana Kostić             ana.kostic@vranje.org.rs
Tanja Ivanović      tivanovic.kler@yahoo.com
Milan Janjić          milan.janjic@vranje.org.rs