• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Investicione lokacije

Investicione lokacije

Raspoložive lokacije za investiranje na teritoriji grada sa pratećim informacijama/parametrima koje određuju lokaciju (vlasništvo, plansko-urbanistički osnov, informacije o infrastrukturi itd) su geo-referencirane i vidljive u Geografsko-informacionom sistemu grada Vranja – GIS Vranje https://www.gisvranje.org.rs/#/

Investicione lokacije, sa posebnim osvrtom na Slobodnu zonu Vranje su geo-referencirane, sa omogućenim pristupom preko Republičkog geodetskog zavoda, portal Geosrbija https://geosrbija.rs

Sve investicione lokacije na teritoriji grada Vranja su pokrivene odgovarajućim plansko-urbanističkim dokumentom, a pored grinfild i braunfild lokacija na teritoriji Slobodne zone, zainteresovanim investitorima su na raspolaganju i lokacije u okviru privredno-radnih i poslovno-proizvodnih zona na teritoriji grada Vranja.

Slobodna zona u Vranju se prostire na preko 100ha grinfild lokacija u vlasništvu grada, dok je braunfild kapacitet površine oko 48.000m2 u okviru Jumka, u nadležnosti Republičke direkcije za imovinu.


Investicione lokacije