• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Lokacijski uslovi

Broj predmeta: 353-342/2015

Datum objavljivanja: 16. mart 2015.

Status: Izdati lokacijski uslovi