• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Skupština grada

Sekretar Skupštine - Jelena Maksić

Jelena Maksić, rođena je 11. septembra 1991. godine u Vranju. Osnovnu i srednju školu završila je u rodnom gradu, dok je na Pravnom fakultetu u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, diplomirala 2016. godine i stekla zvanje diplomiranog pravnika. Na istom fakultetu je 2019. godine stekla zvanje master pravnik. Od 2016. do 2018. godine radila je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju. Pravosudni ispit položila je 2022. godine.

 

Telefon: 017/402 321

Mail: sekretar.skupstine@vranje.org.rs