Lokacijski uslovi

Spisak izdatih lokacijskih uslova odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne, komunalne i građevinske poslove Gradske uprave grada Vranja