• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Службе и Одељења

Служба за пољопривреду, шумарство, водопривреду и рурални развој

Служба за пољопривреду, шумарство, водопривреду и рурални развој обавља послове који се односе на припрему и реализацију различитих мера подршке руралном развоју, кроз стратешко и годишње планирање, програме субвенција, уређење и коришћење пољопривредног земљишта. Информише и пружа саветодавну помоћ кроз редовну комуникацију са пољопривредним произвођачима приликом аплицирања за подстицајна средства за развој пољопривреде, односно пружа све врсте информација у вези субвенција, подстицаја, услова конкурса, пратећих прописа, подношења захтева. Подстиче и помаже развој различитих облика удруживања пољопривредних произвођача. Припрема Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, као и Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у сарадњи са надлежним институцијама на локалном и републичком нивоу. Сарађује са месним заједницама и учествује у реализацији мера у циљу бржег развоја села. Обавља све послове у оквиру права и дужности Града а у складу са надлежностима Службе, које су утврђене законом и другим прописима. Врши послове који се односе на обраду статистичких података и показатеља из оквира своје надлежности.

Руководилац: Александар Ђорђевић   

тел: 017/402-348
Е-mail: djordjevic02@gmail.com

 

Боjана Величков   bojanavelickov2013@gmail.com
Небоjша Поповић   nebojsa.popovic72@gmail.com
Жикица Антанасиjевић   zikica.antanasijevic633@gmail.com
Александар Ђорђевић   djordjevic02@gmail.com

 


Службе и Одељења