• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Привремени орган

Секретар Привременог органа Јелена Пејковић

Рођена jе 1981. године у Врању, где jе завршила основну и средњу школу, а затим Правни факултет у Приштини. Приправнички стаж обавила jе у адвокатскоj канцелариjи у Врању, а од 2012. године запослена jе у Градскоj управи, наjпре као заменик секретара Градског већа, а затим као виши сарадник Секретариjата за урбанизам и имовинско-правне послове. Удата, маjка двоjе деце.


Привремени орган