• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Градско веће

Миодраг Протић

Миодраг Протић, дипломирани инжењер архитектуре, област урбанизам, комунална делатност, инфраструктура

Рођен jе 3. jуна 1978. године у Врању, где jе завршио Основну школу "Вук Караџић" и Гимназиjу "Бора Станковић". Уписао jе Грађевинско - архитектноски факултет у Нишу, где jе и дипломирао 2005. године, на смеру "Архитектура". Запошљен jе на неодређено време од 01. марта 2006. године у JП ''Завод за урбанизам Врање'', а касниjе JП ''Урбанизам и изградња Града Врања'', на пословима самосталног урбанисте, самосталног проjектанта и самосталног инжењера енергетске ефикасности. Председник jе и стални члан Комисиjе за технички приjем обjеката. Руководилац и учесник израде скоро свих Просторних и Урбанистичких планова израђених у Заводу у периоду 2006 - 2020. године. Од 21. jула 2016. године до 04. априла 2018. године обављао jе функциjу в.д. директора и директора JП ''Завод за урбанизам Врање''. Ожењен jе и отац двоjе деце.

Сертификати/лиценце

лиценца Одговорног урбанисте издата, од стране Инжењерске коморе Србиjе;

лиценца Одговорног проjектанта, издата од стране Инжењерске коморе Србиjе;

лиценца Одговорног инжењера енергетске ефикасности, издата од стране Инжењерске коморе Србиjе;

именован за судског вештака архитектонске струке, ужа специjалност урбанизам од стране Министарства правде Републике Србиjе;

Сертификат за процену вредности непокретности издат од стране Националног удружења проценитеља Србиjе.

 

 

тел. 017/402-345

E-mail: arhpro78@gmail.com