• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

28. фебруар 2012.

Седница Комисиjе за мандатно-имунитетска и административна питања

У среду 29. фебруара, са почетком у 13.00 сати, биће одржана 43. седница Комисиjе за мандатно-имунитетска и административна питања и избор и именовање Скупштине града Врања. Чланови Комисиjе разматраће Предлог решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Наше дете“,  Правилник о изменама Правилника  о утврђивању плата изабраних, постављених и именованих лица у органима града Врања и  Решење о утврђивању накнаде за рад Комисиjе за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2011. годину.