• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

12. јануар 2024.

Обавештење о достављању података за локални регистар извора загађивања

Одељење за урбанизам, имовинско – правне послове, комунално – стамбене делатности и заштиту животне средине обавештава све привредне субјекте са територије града Врања да су у обавези да доставе податке за Локални регистар извора загађивања.

Податке за Локални регистар извора загађивања у обавези су да доставе привредни субјекти са територије града Врања, који представљају изворе загађивања различитих делатности које су дефинисане у Листи 2. Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података („Службени гласник РС“, бр. 91/10, 10/13 и 98/16).

У складу са чланом 7. напред наведеног Правилника, подаци за Локални регистар се достављају на прописаним обрасцима на следећи начин:

1. један попуњен комплет образаца одштампан у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица на адресу: ГУ Врање, Краља Милана бр. 1, 17500 Врање и

2. један електронски попуњен комплет образаца на компакт диску (CD) или на мејл адресу:

•  ekovranje@gmail.com,

•  marija.blagojevic@vranje.org.rs

•  zivotnasredina@vranje.rs

Подаци се достављају најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину и обухватају период од  01. јануара до 31. децембра.