• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

5. март 2012.

Измена Статута града. Директни избори за одборнике у Вр. Бањи.

Председник Скупштине др Слободан Стаменковић одржао jе редовну конференциjу за новинаре пред сутрашњу, 34. седницу Скупштине Града Врања, последњу у овом сазиву. „Овом седницом биће заокружен успешан циклус рада градског парламента“, рекао jе Стаменковић. Наjважниjа тачке дневног реда биће  Предлог Одлуке о промени Статута града Врања и  Предлог Статута  Градске општине Врањска Бања. „Усваjањем ових тачака, становници Врањске Бање ће на непосредним изборима бирати 15 одборника будуће Скупштине градске општине Врањска Бања“, рекао jе Стаменковић. На дневном реду биће и  Предлог одлуке о Заштитнику грађана, коjи предвиђа организациjу Заштитника грађана на регионалном нивоу, са седиштем у Врању. Одборници ће разматрати и Предлог Одлуке  о изради плана детаљне регулациjе цевовода  сирове воде од бране „Првонек“ до построjења за прераду пиjаће воде у Врањскоj Бањи,  Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу града Врања, Програме рада за 2012. годину jавних установа Центар за социjални рад,  Центар за развоj локалних услуга социjалне заштите, Позориште  „Бора Станковић“, Библиотека „Бора Станковић“, Народни музеj,  Народни универзитет, Историjски архив „31. jануар“,  Туристичка организациjа града Врања,  Спортска хала и Школа анимираног филма. Биће разматрани и  Предлог акционог плана за спровођење стратегиjе развоjа спорта града Врања за период  2012. – 2016. године,  Предлог локалног акционог плана за развоj омладинског предузетништва за период  2012-2014. године, Посебни уговор о спровођењу Уговора о заjму и финансирању – Програм водоснабдевања и канализациjе у општинама средње величине у Србиjи ИИ, Фаза 2,  Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2012. годину,  Предлог решења о именовању Изборне комисиjе града Врања у сталном саставу за избор одборника Скупштине града Врања, као и Предлог решења о именовању директора Jавне установе – Школа анимираног филма Врање. Сумираjући рад локалног парламента, председник Скупштине др Слободан Стаменковић се захвалио одборницима на успешном и коректном односу и додао да jе створена добра основа за будуће сазиве градског парламента.