• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

27. mart 2023.

Održana sednica Gradskog štaba za vanredne situacije

Gradski štab za vanredne situacije održao je treću vanrednu sednicu na kojoj je razmatrana trenutna epidemiološka situacija nastala usled pojave zarazne bolesti afrička kuga na teritoriji Grada Vranja. O trenutnoj situaciji na terenu članove štaba izvestio je gradski većnik za poljoprivredu Nebojša Stamenković, koji je naglasio da su bila tri pojedinačna slučaja koja su nakon testiranja pokazala negative rezultate, tako da je trenutna epidemiološka situacija stabilna. Na osnovu iznetih podataka, Gradski štab za vanredne situacije doneo je sledeće zaključke: 

  1. Nalaže se JKP Komrad da bude u stanju pripravnosti, odnosno da u slučaju potrebe obezbedi najmanje jedno vozilo, vozača i dva radnika za utovar i istovar zaraženih životinja kao i da uredi lokaciju stočnog groblja u skladu sa odgovarajućim propisima;
  2. Određuje se lokacija za stočno groblje zaraženih životinja afričkom kugom svinja, u skladu sa prostornim planom grada Vranja, strateškom procenom  uticaja na životnu sredinu kao i uslovnom saglasnošću JP Srbijašume.
  3. Preko sredstava javnog informisanja dati apel lovačkim udruženjima i poljoprivrednim gazdinstvima da preduzmu sve preventivne mere u skladu sa Pravilnikom o merama za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti afrička kuga svinja.

Gradski štab za vanredne situacije doneo i preporuku kojom se Upravi za veterinu, Veterinarskoj inspekciji u Vranju, preporučuje da pojača kontrolu na zaraženim i ugroženim područijima i šalje Gradskom štabu za vanredne situacije Grada Vranja redovne izveštaje o situaciji na terenu, a štab će shodno tome donositi nove mere.