• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Službe i Odeljenja

Služba za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i ruralni razvoj

Služba za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i ruralni razvoj obavlja poslove koji se odnose na pripremu i realizaciju različitih mera podrške ruralnom razvoju, kroz strateško i godišnje planiranje, programe subvencija, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta. Informiše i pruža savetodavnu pomoć kroz redovnu komunikaciju sa poljoprivrednim proizvođačima prilikom apliciranja za podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede, odnosno pruža sve vrste informacija u vezi subvencija, podsticaja, uslova konkursa, pratećih propisa, podnošenja zahteva. Podstiče i pomaže razvoj različitih oblika udruživanja poljoprivrednih proizvođača. Priprema Program za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, kao i Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u saradnji sa nadležnim institucijama na lokalnom i republičkom nivou. Sarađuje sa mesnim zajednicama i učestvuje u realizaciji mera u cilju bržeg razvoja sela. Obavlja sve poslove u okviru prava i dužnosti Grada a u skladu sa nadležnostima Službe, koje su utvrđene zakonom i drugim propisima. Vrši poslove koji se odnose na obradu statističkih podataka i pokazatelja iz okvira svoje nadležnosti.

Rukovodilac: Aleksandar Đorđević   

tel: 017/402-348
E-mail: djordjevic02@gmail.com

 

Bojana Veličkov   bojanavelickov2013@gmail.com
Nebojša Popović   nebojsa.popovic72@gmail.com
Žikica Antanasijević   zikica.antanasijevic633@gmail.com
Aleksandar Đorđević   djordjevic02@gmail.com