• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Службе и Одељења

Служба за информационе технологиjе и комуникациjе

Служба за информационе технологиjе и комуникациjе обавља послове коjи се односе на:

унапређење примене информационих технологиjа, одржавање и развоj рачунарске и комуникационе мреже, администрирање базе података, одржавање и развоj апликативног софтвера; организациjу и обуку запослених у Градскоj управи и jавним предузећима и установама чиjи jе оснивач Град; сарадњу са Републичким геодетским заводом и другим републичким органима и организациjама, као и jавним предузећима, са териториjе Града, чиjи jе оснивач Град, односно Република у успостављању услова за развоj и одржавње географског информациониог система (ГИС-а) коjи садржи просторне податке и информациjе од значаjа за развоj Града и привреде на териториjи Града, као и приступ тим подацима; координациjу активности на развоjу и успостављању Териториjалног информационог система (ТИС-а), као и друге послове из свог делокруга. 

 

Руководилац: Предраг Бранковић
тел: 017/402 301
Е-mail: prog@vranje.org.rs

 


Службе и Одељења