Info vesti

 • 19. septembar 2017, Vranje
  Za danas su planirani radovi na zameni uličnog PP hidranta u Ulici Save Kovačevića i sakupljanje šuta na mestu sanirane havarije. Takođe, predviđeno je čišćenje vodomera radi regulisanja pritiska u mreži u Ulici Bosanskoj.
 • 18. septembar 2017, Vranje
  Odeljenje za privredu, ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine GU Vranje je na zahtev nosioca projekta, preduzeća „Telenor” d. o. o., Omladinskih brigada br. 90, Beograd., broj 501 – 75/2017 – 06 od 13. 07. 2017. godine, sproveo postupak odlučivanja o potrebi...
 • 18. septembar 2017, Vranje
  Danas su predviđeni radovi na sanaciji havarija na vodovodnoj mreži,  hidrantu i šiber zatvaraču u Ulici Save Kovačevića. Takođe, planirana je i  sanacija havarije na vodovodnoj mreži u Bosanskoj.    
 • 15. septembar 2017, Vranje
  Danas će biti izvedeni radovi na izradi priključka na kanalizacionoj mreži u  Jovana Pavlovića, nivelisanje šahtnog poklopca u Ulici 7. Juli u  Vranjskoj Banji i radovi na rekonstrukciji priključka u naselju  Suvi Dol. Takođe, planirana je i sanacija  havarije na...