Info vesti

 • 20. jul 2017, Vranje
        Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno stambene delatnosti poslove Gradske uprave Vranje, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji  (''Službeni glasnik  Republike  Srbije'',  broj  72/09, 81/09-ispravka,...
 • 20. jul 2017, Vranje
  GRAD VRANjE GRADSKA UPRAVA Odeljenje za urbanizam ,imovinsko pravne poslove  i komunalno-stambene delatnosti i Komisija za planove Skupštine grada Vranja            Na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni...
 • 20. jul 2017, Vranje
  GRAD VRANjE GRADSKA UPRAVA Odeljenje za urbanizam ,imovinsko pravne poslove  i komunalno-stambene delatnosti i Komisija za planove Skupštine grada Vranja            Na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni...
 • 20. jul 2017, Vranje
  U toku su radovi na rekonstrukciji priključnog voda u Ranutovcu, razdvajanju vodovodnog priključka u naselju Donji Asambair, skidanju logera u Korbevcu i ugradnji regulatora pritiska za fontanu ispred zgrade Načelstva.