Info vesti

 • 21. februar 2018, Vranje
  Povodom 8. marta, Dana žena, Dečji savez grada Vranja i Klub Mladih Umetnika „54“  raspisali su tradicionalni literarni i likovni konkurs na temu „Najlepša mama na svetu, moja mama“. Pravo učešća imaju deca predškolskog uzrasta kao i učenici...
 • 20. februar 2018, Vranje
  U okviru tekućih aktivnosti radnici Vodovoda biće angažovani na sanaciji havarija na vodovodnoj mreži u Ulicama Kajmakčalanskoj i Solunskoj. Takođe, planirana je i sanacija rovova u Ulicama Bore Stankovića, Todora Španca, 22. decembar, Dimitrija Stankovića, kao i  i...
 • 19. februar 2018, Vranje
  REPUBLIKA SRBIJAMINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14), članom 19....
 • 14. februar 2018, Vranje
  Za danas je planirana rekonstrukcija vodovodnog priključka u Ulici Pere Cvetanovića i nastavak radova na  rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione unutrašnje instalacije u prostorijama nove ambulante u Ulici Partizanski Put. Takođe, biće izvedeni radovi na sanaciji kanalizacionog...