Gradske vesti

Raspisan Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi – regres za reproduktivni materijal

13. maj 2022, Vranje
  • Raspisan Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi – regres za reproduktivni materijal
    1/1

    Svi registrovani poljoprivredni proizvođači u aktivnom status, sa registrovanim stočnim fondom, koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, imaju pravo na korišćenje podsticaja koji iznosi 100% od ekonomske cene veštačkog osemenjavanja krava. Korisnici imaju pravo na dva pokušaja po kravi o trošku grada ili do utroška budžetom predviđenih sredstava, najkasnije do 31.12.2022. godine. Prijava sa kompletnom dokumentacijom Javnog poziva podnosi se u zatvorenoj koverti na šalteru br.1 pisarnice Gradske uprave grada Vranja ili preporučeno poštom na adresu: Gradska uprava Vranje, ulica Kralja Milana br. 1, 17501 Vranje. Na koverti napisati: Komisiji za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi „Prijava na Javni poziv regres za reproduktivni materijal (Veštačko osemenjavanje krava) u 2022. godini na teritoriji grada Vranja“, sa naznakom „ne otvarati“

    Kompletan Javni poziv sa prijavnim obrascem može se preuzeti na zvaničnom sajtu grada www.vranje.org.rs

    Za bliže informacije i izdavanje saglasnosti svi zainteresovani se mogu obratiti Odeljenju za privredu i ekonomski razvoj, kancelarija br. 37 Gradske uprave grada Vranja, ul. Kralja Milana br.1.  ili na kontakt telefon: 017/402-348, svakog radnog dana od 07.30 – 15.30 časova.