Info vesti

Odeljenja - Održana Javna rasprava o Nacrtu Kratkoročnog akcionog plana kvaliteta vazduha

27. decembar 2021, Vranje
  • Održana Javna rasprava o Nacrtu Kratkoročnog akcionog plana kvaliteta vazduha
    1/1

    U velikoj sali Skupštine grada održana je Javna prezentacija i Javna rasprava o Nacrtu Kratkoročnog akcionog plana kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vranja. Nakon održane Javne prezentacije i Javne rasprave, navedeni Nacrt biće upućen Gradskom veću na usvajanje, a potom i Ministarstvu zastite životne sredine na saglasnost.