Info vesti

Odeljenja - Investitori do odgovarajućih lokacija od sada i preko GIS Vranje GeoPortala

06. maj 2021, Vranje
  • Investitori do odgovarajućih lokacija od sada i preko GIS Vranje GeoPortalaInvestitori do odgovarajućih lokacija od sada i preko GIS Vranje GeoPortalaInvestitori do odgovarajućih lokacija od sada i preko GIS Vranje GeoPortalaInvestitori do odgovarajućih lokacija od sada i preko GIS Vranje GeoPortala
    1/4

    Grad Vranje omogućio je potencijalnim investitorima uvid u lokacije Slobodne zone Bunuševac, prikazujući ih na GIS Vranje GeoPortalu.

    https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/247 

    Ovim izdvojenim lokacijama Grad je spreman da stupi u pregovore sa investitorima i uvede ih u lokaciju u realnom vremenu.