Gradske vesti

Završena sednica Skupštine grada

19. februar 2021, Vranje
  • Završena sednica Skupštine gradaZavršena sednica Skupštine gradaZavršena sednica Skupštine gradaZavršena sednica Skupštine gradaZavršena sednica Skupštine gradaZavršena sednica Skupštine gradaZavršena sednica Skupštine grada
    1/7

    Na osmoj sednici Skupštine grada Vranja, kojom je predsedavao dr Dejan Tričković, odbornici su, između ostalog, usvojili Odluku o angažovanju revizora za završni račun budžeta grada Vranja za 2020. godinu, Odluku o usvajanju Plana detaljne regulacije za naselje Raška u Vranju, zatim Odluku o osnivanju Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave u Gradu Vranju i Odluku o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima funkcionera organa Grada u postupku donošenja akata, kao i Odluku o kontroli prijema i realizacije donacija grada Vranja. Odbornici lokalnog parlamenta nisu usvojili Izveštaj o radu sa Finansijskim izveštajem Javne ustanove „Turistička organizacija grada Vranja“ za 2019. godinu. Na današnjoj sednici je usvojen Program rada Javne ustanove „Turistička organizacija grada Vranja“ za  2021. godinu sa Finansijskim planom za 2021. godinu, kao i Posebni program o korišćenju sredstava iz budžeta grada Vranja za 2021. godinu Javnog preduzeća „Urbanizam i izgradnja grada Vranja“. Razmatran je i usvojen Predlog Programa o dopuni Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Vranja za 2021. godinu, kao i Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja migranata u gradu Vranju za period od 2021-2025. godine. Obrazlažući Lokalni akcioni plan, gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković, istakao je da on predstavlja plan akcije za unapređenje položaja izbeglica, interno raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, tražilaca azila i migranata u potrebi bez utvrđenog statusa. Lokalni akcioni plan se donosi na period od 5 godina,  a njegov opšti cilj je  da se poboljša socijalni položaj ovih lica na teritoriji grada, kao i da se reše njihove stambene potrebe uz ekonomsko osnaživanje. Odbornici su dali saglasnost i na Posebne programe namirenja poverilaca u likvidacionom postupku Javnih preduzeća u likvidaciji ,,Direkcija za razvoj i izgradnju grada Vranja'' i ,,Skijalište Besna Kobila'' Vranje. Na današnjoj sednici Skupštine grada doneto je rešenje o razrešenju direktora Javne ustanove ,,Turistička organizacija grada Vranja'', Vesne Petrović, kao i rešenje o imenovanju Stefana Filipovića, diplomiranog menadžera iz Vranja, na mesto vršioca dužnosti direktora ove javne ustanove.