Info vesti

Odeljenja - Obaveštenje, zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

09. novembar 2020, Vranje
 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine grada Vranja, obaveštava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA:

  1. Stanica za snabdevanjem gorivom motornih vozila, čija se realizacija planira na KP br. 1657/1 KO Bunuševac, potez između Neradovačkog puta i obilaznice u Vranju. Nosilac projekta je „Ristić-petrol DOO Vladičin Han - Stubal“, Stubal bb, 17512 Stubal.

   

  Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine, u Vranju, u Ulici Ive Lole Ribara br. 1, u kancelariji br. 15, u periodu od 09. 11. 2020. – 30. 11. 2020. godine, u vremenu od 10,00 – 13,00 časova.

   

  Obaveštavamo zainteresovanu javnost da se u gore navedenom roku, može izvršiti javni uvid i dostaviti mišljenje u pisanom obliku o zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, ovom nadležnom organu.

   

  JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o predmetnoj studiji o proceni uticaja biće održana u sali Skupštine grada Vranja, u ulici Kralja Milana br. 1, u Vranju, dana 07. 12. 2020. godine, u 12,00 časova.

   

  U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji procene uticaja na životnu sredinu učestvovaće nosilac projekta i obrađivač studije saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09).

   

  Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 20. stav 2. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i br. 36/09).