Gradske vesti

Održana debata učenika srednjih škola na temu Nacrta budžeta grada

22. oktobar 2020, Vranje
  • Održana debata učenika srednjih škola na temu Nacrta budžeta gradaOdržana debata učenika srednjih škola na temu Nacrta budžeta gradaOdržana debata učenika srednjih škola na temu Nacrta budžeta gradaOdržana debata učenika srednjih škola na temu Nacrta budžeta gradaOdržana debata učenika srednjih škola na temu Nacrta budžeta grada
    1/5

    U oviru Evropske nedelje lokalne demokratije, u velikoj sali Skupštine grada organizovana je debata timova đačkih parlamenata srednjih škola na temu predloga dopuna i izmena nacrta gradskog budžeta za 2020/21. godinu. Skupu su prisustvovali gradonačelnik dr Slobodan Milenković, predsednik Skupštine dr Dejan Tričković i gradski većnici Bojan Kostić i Danijela Milosavljević. ,,Veoma sam zadovoljan zbog velike zainteresovanosti mladih ljudi da učestvuju u kreiranju gradskog budžeta. Na ovaj način, otvara se mogućnost njihovog aktivnog učešća u  lokalnoj zajednici. Mišljenje mladih ljudi nam je veoma važno i značajno i pažljivo ćemo razmotriti sve njihove današnje predloge”, rekao je ovom prilikom gradonačelnik dr Slobodan Milenković. Bojan Kostić, gradski većnik istakao je da je Služba budžeta, resor finansija grada Vranja u okviru Evropske nedelje lokalne demokratije organizovao obuku za mlade parlamentarce srednjih škola na temu lokalnog budžeta, na kojoj su predstavljene osnove budžeta i načini uključivanja građana u budžetski proces. ,,Mladi ljudi  pokazali su veliku inicijativu i  interesovanje, ali i visok nivo informisanosti o radu lokalne samouprave. Veoma nam je značajno da čujemo njihove predloge i sugestije na ovu temu, jer je jedan od najvažnijih ciljeva gradskog rukovodstva stvaranje što povoljnijeg ambijenta za ostanak mladih ljudi u Vranju.”, rekao je Kostić. U ime parlamentaraca govorila je Emilija Milenković, član tima parlamenta Gimnazije ,,Bora Stanković, ističući da se njihovi predlozi budžeta, pre svega odnose na unapređenje položaja mladih ljudi u gradu, kroz odvajanje sredstava za udruženja mladih i neformalnih grupa mladih.