Gradske vesti

Pomoćnik ministra poljoprivrede Aleksandar Bogićević u poseti Vranju

22. oktobar 2020, Vranje
  • poljoprivredapoljoprivredapoljoprivredapoljoprivredapoljoprivreda
    1/5

    Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković organizovao je prijem za pomoćnika ministra poljoprivrede za ruralni razvoj Aleksandra Bogićevića i njegove saradnike. Tom prilikom bilo je reči o problemima sa kojima se suočavaju poljoprivredni proizvođači, kao i o merama koje se preduzimaju kako na lokalnom tako i na republičkom nivou, kako bi se pospešio razvoj ruralnih sredina. "Veliki problem su nesređeni atarski putevi. Trudićemo se da kao ministarstvo u programu za iduću godinu uvedemo pravilnik da opštine apliciraju za njihovo sređivanje,'' rekao je pomoćnik ministra poljoprivrede Bogićević. ,,Bilo bi dobro da lokalne samouprave finansiraju izradu projektno tehničke dokumentacije i reše imovinsko pravne odnose, kako bi bile spremne da apliciraju za sredstva kod ministarstva. Mi smo kao grad u poslednje dve godine uložili oko 70 miliona dinara u komunalnu infrastrukturu u seoskim sredinama'', naglasio je gradonačelnik Milenković. On je takođe dodao da će i u budžetu za 2021. godinu, biti planirana sredstva za podsticaj poljoprivrede i seosku infastrukturu. Pomoćnik ministra poljoprivrede  za ruralni razvoj Aleksandar Bogićević i gradski većnik za poljoprivredu Nebojša Stamenković potom su održali satanak sa predstavnicima Odeljenja za privredu, ekonomiju i građevinsko zemljište-sektor poljoprivreda, zatim PSSS Vranje i registrovanim poljoprivrednim proizvođačima.  Na sastanku je bilo reči o izradi, praćenju i sprovođenju IPARD programa i Nacionalnog programa za ruralni razvoj za 2020.  i 2021.  godinu. Ciljevi sastanka su povećanje efikasnosti, unapređenje efektivnosti mera ruralnog razvoja i socioekonomskih aspekata života u ruralnim oblastima, kao i podrška  diverzifikaciji ruralne ekonomije i kreiranju uslova za proširenje nepoljoprivredne ekonomije u ruralnim oblastima.