Gradske vesti

Akcija suzbijanja larvi komaraca

15. septembar 2020, Vranje
  • Akcija suzbijanja larvi komaraca
    1/1

    U četvrtak, petak i subotu,  17.  18. i 19. septembra, ukoliko se steknu neophodni  meteorološki uslovi, obaviće se tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji lokalne samouprave. Radovi će se izvoditi u periodu od 09 do 18 h. Tretman će se vršiti preparatom za suzbijanje larvi komaraca LARVASTOP PIRIPROX 0,5 ZG. Izvođač radova je preduzeće ,,Ekozaštita” d.o.o. iz Beograda. Koordinaciju rada sprovešće šef stručno operativnog tima izvođača, u saradnji sa nadležnim službama lokalne samouprave.