Info vesti

Odeljenja - Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Mobilno postrojenje za proizvodnju asfalta - asfaltna baza

04. septembar 2020, Vranje
 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine GU Vranja, obaveštava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA:
  1. Mobilno postrojenje za proizvodnju asfalta – asfaltna baza, na KP br. 12721 KO Vranje 1, Ul. Partizanski put bb, Vranje. Nosilac projekta je Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo „Goša komerc“ d.o.o., Ul. Stojadina Anđelkovića Diče br. 4, 17500 Vranje.

  Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine, u Vranju, u Ulici Ive Lole Ribara br. 1, u kancelariji br. 15, u periodu od 04. 09. 2020. – 24. 09. 2020. godine, u vremenu od 10,00 – 13,00 časova.

  Obaveštavamo zainteresovanu javnost da se u gore navedenom roku, može izvršiti javni uvid i dostaviti mišljenja u pisanom obliku o zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, ovom nadležnom organu.

  JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o predmetnoj studiji o proceni uticaja biće održana u Skupštinskoj sali grada Vranja, u ulici Kralja Milana br. 1, u Vranju, dana 29. 09. 2020. godine, u 12,00 časova.

  U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji procene uticaja na životnu sredinu učestvovaće nosilac projekta i obrađivač studije saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09).

  Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 20. stav 2. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i br. 36/09).

 • Dokumenti