Gradske vesti

Održana javna prezentacija Nacrta izmena i dopuna GUP-a

03. jul 2020, Vranje
  • Održana javna prezentacija o Nacrtu izmena i dopuna GUP-aOdržana javna prezentacija o Nacrtu izmena i dopuna GUP-aOdržana javna prezentacija o Nacrtu izmena i dopuna GUP-a
    1/3

    U velikoj sali Skupštine grada održana je javna prezentacija Nacrta izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP) Vranja, u okviru javnog uvida. Građani i stručna javnost bili su u prilici da daju primedbe i sugestije na plan, a pružene su im i potrebne informacije o konkretnim lokacijama koje su obuhvaćene Nacrtom plana. Na sastanku je saopšteno da fizička i pravna lica primedbe na Nacrt plana mogu podneti isključivo u pisanoj formi na pisarnici Gradske uprave Grada Vranja Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 09.07.2020. godine. Takođe, fizička i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podnela primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati 17. jula javnoj sednici Komisije za planove i usmeno ih obrazložiti. Sastanku su prisustvovale glavni urbanista Jelena Marković, odgovorni urbanista na planskom dokumentu Maja Nedeljković i šef Odseka za urbanizam Jovana Antić. 

    Ukoliko zbog epidemiološke situacije dođe do odlaganja javne sednice Komisije za planove, koja je zakazana za 17. jul u 12 časova u velikoj sali Skupštine grada, građani će biti naknadno obavešteni.