Info vesti

Odeljenja - Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije Regionalnog centra za upravljanje otpadom ,,Meteris Vranje''

20. mart 2020, Vranje
 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko pravne poslove ,komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine i Кomisija za planove Skupštine grada Vranja na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14, 83/18, 31/19 , 37-19-dr.Zakon i 9/20) oglašava
                                                         RANI JAVNI UVID

                                                          povodom izrade

  PLANA DETALJNE REGULACIJE REGIONALNOG CENTRA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

                                                       „METERIS VRANJE“

            Odluka o izradi Plana detaljne regulacije regionalnog centra za upravljanje otpadom „METERIS VRANJE“ objavljena je u „Službenom glasniku grada Vranja”, broj 5/2020. Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije regionalnog centra za upravljanje otpadom „METERIS VRANJE“ na životnu sredinu objavljena je u „Službenom glasniku grada Vranja”, broj 1/2020.
           Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 20.marta 2020. godine do 03. aprila 2020. godine. Plan će biti izložen na internet stranici grada Vranja kao i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine, Ulica Ive Lole Ribara broj 1, I sprat, u Vranju svakog radnog dana od 08,00 do 10,00 časova, uz obezbeđenu stručnu pomoć za pružanje potrebnih informacija, tumačenja pojedinih rešenja i eventualnog davanja primedbi na plan.
          Grad Vranje, kao nosilac izrade Plana detaljne regulacije regionalnog centra za upravljanje otpadom „METERIS VRANJE“organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja, i dr.
          Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje – Кomisiji za planove, Кralja Milana 1, 17501 Vranje, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 03.04.2020. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade predmetnog plana detaljne regulacije mogu uticati na planska rešenja.