Gradske vesti

Sporazum o korišćenju portala Gradske uprave sa svim Opštinskim upravama u Pčinjskom upravnom okrugu

10. februar 2020, Vranje
  • Sporazum o korišćenju portala Gradske uprave sa svim Opštinskim upravama u Pčinjskom upravnom okrugu
    1/1

    Gradska uprava Grada Vranja potpisala je multilateralni Sporazum o pristupanju i korišćenju portala Gradske uprave sa svim Opštinskim upravama u Pčinjskom upravnom okrugu. Načelnik Gradske uprave Dušan Aritonović naveo je da je potpisivanje ovog Sporazuma od velikog značaja za uvođenje mehanizma za standardizaciju i ujednačavanje postupanja nadležnih uprava, njihovu bolju komunikaciju, sprovođenje načela ekonomičnosti u radu javne uprave, a sve u cilju obezbeđenja pravne sigurnosti stranaka u postupku. “Gradska uprava Vranje razvila je poseban portal www.vranjeforum.org.rs i obavezala se da ga ustupi bez naknade svim Opštinskim upravama u Pčinjskom okrugu”, istakao je Aritonović.