Info vesti

Vodovod - Radovi na više lokacija

24. januar 2020, Vranje
  • Danas će biti sanirana havarija na priključnom vodu u Ulici Prvi maj i nastavljeni radovi na sanaciji havarije na vodovodnoj mreži i sanaciji rova u Ulici Narodnog heroja. Takođe, u planu je nastavak radova na sanaciji havarije na priključnom vodu na vodovodnoj mreži u Ulici Kralja Petra I Oslobodioca u Vranjskoj Banji. U toku je i traženje priključka na vodovodnoj mreži u Čegarskoj ulici. Vozilo kanal džet biće angažovano na odgušenju, čišćenju i ispiranju kanalizacione mreže u Ulici Cara Lazara.

  • Adresa: Beogradska 63
    Telefon:017/421-601
    E-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs
    www.
    vodovodvranje.rs