Gradske vesti

Održan sastanak o kontroli kvaliteta vazduha

20. januar 2020, Vranje
  • Održan sastanak o kontroli kvaliteta vazduhaOdržan sastanak o kontroli kvaliteta vazduhaOdržan sastanak o kontroli kvaliteta vazduhaOdržan sastanak o kontroli kvaliteta vazduha
    1/4

    Gradonačelnik dr Slobodan Milenković održao je danas sastanak sa saradnicima na kome je izvršena analiza stanja kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja. Sastanku su prisustvovali načelnik Gradske uprave Dušan Aritonović, pomoćnik gradonačelnika dr Aleksandar Stajić, načelnik Odeljenja za inspekcijske poslove Boban Antanasijević, član Gradskog veća za ekologiju i zaštitu životne sredine Danijel Vasiljević, v.d. direktorka Zavoda za javno zdravlje u Vranju dr Svetlana Stojanović i direktor JP „Novi dom“ Goran Petrović. Na sastanku je konstatovano da je Vlada Republike Srbije utvrdila listu kategorija kvaliteta vazduha prema kojoj Grad Vranje spada u drugu kategoriju, što znači da je svrstan u red gradova sa boljim kvalitetom vazduha. Svi posmatrani parametri su u zakonskim granicama. Prema rezultatima merenja nije bilo značajnijeg odstupanja kvaliteta vazduha u Vranju. Pored toga, izvršena je analiza izveštaja Zavoda za javno zdravlje (ZZJZ) Vranje sa predloženim merama. Kako ne bi dolazilo do zagađenja vazduha potrebno je gasiti individualna ložišta, proširiti sistem centralnog grejanja, povećati energetsku efikasnost objekata kako bi bila što manja potrošnja fosilnih goriva za zagrevanje. Po merama izveštaja ZZJZ, kao energent treba koristiti ekološki prihvatljiva goriva poput bio mase. Takođe je navedeno da je pošumljavanje jedna od mera za smanjenje aerozagađenja.