Gradske vesti

Ministarstvo turizma raspisalo konkurse za dodelu subvencija i kreditnih sredstava

20. januar 2020, Vranje
 • Ministarstvo turizma raspisalo konkurse za dodelu subvencija i kreditnih sredstava
  1/1

  Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je konkurse za dodelu subvencija, dotacija i kreditnih sredstava namenjenih za projekte razvoja turizma u Srbiji u ovoj godini. Kako navode u ministarstvu, konkursom su predviđeni podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture (galerije, izložbeni, kongresni i zabavni objekti koji su u neposrednoj vezi sa ugostiteljskim objektima i objektima sportsko-rekreativnog sadržaja ili sa njima čine jedinstvenu celinu), u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu. 

  Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2020. godini

  Pravo na korišćenje sredstava ima destinacijska menadžment organizacija, privredno društvo, odnosno druga organizacija i institucija čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, zatim jedinice lokalne samouprave, turističke organizacije kao i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma. Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata iznosi od 50% do 100% ukupne vrednosti projekta, a rokovi za podnošenje zahteva su 30.03.2020.godine i 30.06.2020.godine. Više informacija na linku: https://mtt.gov.rs/slider/konk-transf-nam-eup/ 

  Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2020. godini

  Pravo na korišćenje sredstava imaju neprofitne institucije. Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata iznosi do 50% ukupne vrednosti projekta, a rok za podnošenje zahteva je 31.03.2020.godine. Više informacija na linku: https://mtt.gov.rs/slider/konkurs-za-dodllu-proj-raz-20/

  Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude 2020 godine.

  Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva, preduzetnike I mikro pravna lica je 500.000 dinara, a za ostala privredna društva je 2.000.000 dinara. Rok za podnošenje zahteva je 01.09.2020. godine. Više informacija na linku: https://mtt.gov.rs/slider/konkurs-za-dod-kreditnih-tpo/