Info vesti

Odeljenja - Obaveštenje

09. januar 2020, Vranje
 •  O B A V E Š T E Nj E

  o donetom rešenju o izmeni integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Vranja i skladištenje i odlaganje komunalnog otpada na lokaciji operatera

  Odeljenje za urbanizam, imovinsko – pravne poslove, komunalno – stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, kao nadležni organ, obaveštava javnost da je na zahtev operatera, Javnog komunalnog preduzeća „Komrad“, Vranje, Sime Pogačarevića br. 97, Vranje, (matični broj 07196709, šifra delatnosti 3811 – sakupljanje otpada koji nije opasan) broj 501 – 120/2019 – 08 od 22. 07. 2019. godine, sproveo postupak u kome je doneto Rešenje o izmeni integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Vranja i skladištenje i odlaganje komunalnog otpada na lokaciji operatera.

  Navedenim rešenjem izmena u integralnoj dozvoli za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji grada Vranja i skladištenje i odlaganje komunalnog otpada na lokaciji operatera (izdata pod rednim brojem 01, broj predmeta 501 – 140/2010 – 11, od 06. 09. 2011. godine) odnosi se na promenu kvalifikovanog lica odgovornog za stručni rad u postrojenju.

  Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko – pravne poslove, komunalno – stambene delatnosti i zaštitu životne sredine, u Ulici Ive Lole Ribara br. 1, u kancelariji br. 15, u Vranju, u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

  Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018 – dr. zakon).